Termal Kamera İle Ölçümler

TİM Mühendislik bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında Termal Kamera İle Ölçümler yapılmaktadır.

Çalışmalarımız, yasal kurallara bağlı kalarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyededir. Müşteri bilgilerini; gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ilkeleri ve ülke şartlarına uygun olarak saklamakla yükümlüdür.

Bu bilinç ile kurulan laboratuvar yönetim sistemi içinde müşteri bilgilerini de içeren her türlü kayıt, dokuman veya teknik ve idari bilgiler gizli tutulur.

Termal Kamera İle Ölçümler

CEN/TR 16013-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.